Verlaging pensioen geschrapt door ABP

1.02.2014
|
Comments off
|
Binaire beleggen

De verlaging van pensioenen zal voor dit jaar worden geschrapt door pensioenfonds ABP. Reden daarvoor is dat de dekkingsgraad aan het einde van het vorige kwartaal op 105,9% is uit gekomen. Dat is 1,7 procentpunt boven de minimaal vereiste grens. Dat liet ABP donderdag avond in een persbericht weten.

De dekkingsgraag is met 2,6%-punt gestegen ten opzichte van een kwartaal eerder. De oorzaak is het positieve rendement in het vierde kwartaal. Over het gehele jaar 2013 bedraagt het totale rendement 6,2%. Ook de handel in binaire opties steeg met de stijging van de omzet.

In een extra toelichting gaf voorzitter Henk Brouwer wel als kanttekening dat de dekkingsgraad nog wel steeds dicht bij de minimumgrens zit. Ook de verlaging van het pensioen van vorig jaar van 0,5% kan ABP nu schrappen.

Nog geen indexering
ABP geeft echter aan de pensioenen nog niet te kunnen indexeren om verder herstel te bevorderen, omdat het herstel van de dekkingsgraad nog wel erg pril is. De minimaal vereiste dekkingsgraad voor ABP is door toezichthouder DNB op 104,2% gesteld.

In het vierde kwartaal is de waarde van de verplichtingen van ABP, zijnde alle pensioenen die het bedrijf nu en in de toekomst uit moet keren, gedaald met 1 miljard euro tot 283 miljard euro. Dit werd met name veroorzaakt door de minimale stijging van de rekenrente. In hetzelfde kwartaal kwam het beschikbare vermogen uit op 300 miljard euro, een stijging van 7 miljard euro.

Alle beleggingscategorieën laten een positief rendement zien. Uitzondering hierop is het geringe verlies op ‘vastrentende waarden inflatie’. De categorie aandelen leverde met 4,8 miljard euro de grootste bijdrage. Binaire optiehandelaren waren enorm blij met deze resultaten.

ABP is met 2,8 miljoen deelnemers het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland.

Comments are closed.